24 januari 2012

Financiële transactiebelasting: bespreking en beoordeling

Dit paper onderzoekt of een Financiële transactiebelasting (FTT) de marktfalens corrigeert die aan het ontstaan van de financiële crisis hebben bijgedragen, welke opbrengsten een FTT zal opleveren en hoe een FTT zich verhoudt tot alternatieve belastingen in termen van efficiëntie.
No title

Het belasten van transacties is niet gericht op het corrigeren van gedrag dat tot excessief risico en het ontstaan van systeemrisico heeft geleid. Empirisch onderzoek laat niet zien dat de introductie van een FTT de volatiliteit van koersen vermindert of vastgoedluchtbellen tegengaat. Een FTT zal waarschijnlijk significante opbrengsten genereren en de auteurs schatten die opbrengsten voor Nederland. Op de korte termijn zal de belasting vooral door de huidige bezitters van financiele titels worden betaald. Op de langere termijn zullen de kosten bij de eindgebruikers terechtkomen en het effect daarvan op de groei wordt geschat. Vergeleken met alternatieve belastingen van de financiële sector is een FTT minder efficiënt.  In het bijzonder vormen belastingen die bestaande verstoringen aanpakken, zoals de huidige vrijstelling van BTW voor banken en de belastingaftrekbaarheid van schuld, efficiëntere alternatieven.
 

Auteurs

Jürgen Antony
Michiel Bijlsma
Marcel Lever
Gijsbert Zwart