15 januari 2002

Financiering van wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief

Veel landen vertonen de tendens richting meer invloed van prestatiemaatstaven in de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Over de effecten van meer prestatiebeloning op wetenschappelijke output is echter weinig bekend.

In dit memorandum wordt getracht daaraan een bijdrage te leveren door de internationale variatie in prestatie-afhankelijkheid van onderzoeksfinanciering in beeld te brengen, en vervolgens te relateren aan de internationale variatie in publicatiescores.

Auteurs

Richard Venniker

Lees meer over