1 december 1998

Fiscaal beleid en de arbeidsmarkt: Een gevoeligheidsanalyse met een AGE-model

Toegepast algemeenevenwichtsmodel MIMIC van het CPB richt zich op de manier waarop het belasting-en sociale-zekerheidsstelsel van invloed is op de arbeidsmarkt.

Onlangs is een (voorlopige) nieuwe modelversie afgerond. Dit onderzoeksmemorandum onderzoekt de gevoeligheid van de resultaten van een aantal parameter wijzigingen, die gericht zijn op nieuwe elementen en belangrijke veranderingen ten opzichte van de vorige versie, en met bijzondere aandacht voor de manier waarop de invloeden op (ongeschoolde) werkloosheid worden getroffen. De verschillende parameters zijn onder meer substitutie-elasticiteiten van de productie functies, arbeidsaanbod elasticiteiten, exportprijs elasticiteiten, coëfficiënten die karakteristiek zijn voor de loonvorming, en kenmerken van de langdurig werklozen.

Weinig veranderingen hebben een sterke globale invloed op de effecten van de beschouwde (weliswaar beperkte) verzameling fiscale veranderingen. Meestal is de invloed beperkt tot een specifieke maatregel of tot een ​​klein aantal variabelen. In geen geval is de volgorde van de maatregelen in termen van hun efficiëntie bij de bestrijding van de werkloosheid gekanteld. Geruststellend als dit zou kunnen zijn, kunnen geen algemene conclusies worden getrokken uit de gepresenteerde resultaten. Gevoeligheidsanalyse afgestemd op het voorliggende probleem moet een vast onderdeel van beleidsevaluaties blijven.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Ate Nieuwenhuis

Lees meer over