1 april 1998

Fiscale behandeling van vermogen in Kabinetsnota Belastingstelsel 21e eeuw

Het kabinet heeft in december 1997 de verkenning ‘Belastingen in de 21e eeuw’ gepubliceerd. Een belangrijk element uit de kabinetsnota is de fiscale behandeling van inkomsten uit vermogen.

Dit werkdocument analyseert de effecten van de in de nota geopperde voorstellen op het functioneren van de kapitaalmarkt. Ook wordt een aantal elementen die van belang zijn voor een schatting van de budgettaire effecten van de voorstellen in kaart gebracht.

Contactpersonen

Lans Bovenberg Lees verder
Sytze de Boer Lees verder

Lees meer over