14 april 2003

In focus: De metaal en electrotechnische industrie in Nederland 2002 - 2004

Voor de Nederlandse metaal- en elektrotechnische industrie was 2002 een rampjaar. De productie ging met ongeveer 5½% omlaag. De productiedaling in de elektronische industrie was de grootste van allemaal (-10%).

De werkgelegenheid daalde eveneens dramatisch met 14 duizend werknemers. Deze daling was echter niet genoeg om de productiviteit op peil te houden. Het aandeel van de lonen steeg sterk.

De resultaten waren: een sterke stijging van de loonkosten per eenheid product, een verslechtering van de concurrentiekracht, een daling van buitenlandse marktaandelen, verminderde uitvoer, veel lagere winstmarges (-25%), en structureel verlies van productie als gevolg van het verhuizen van productiecapaciteit naar lagelonenlanden.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Herman Noordman