20 juni 2007

GAMMA; een simulatiemodel voor vergrijzing, pensioenen en overheidsfinanciën.

De intergenerationele implicaties van beleid kunnen worden ingeschat met een model dat de lange-termijnbevolkingsontwikkeling, de bevolkingssamenstelling, de publieke sector en het gedrag van de economische agenten beschrijft.

Dit document bespreekt en illustreert een model dat deze karakteristieken heeft. Het is een toegepast, algemeen-evenwichtsmodel met overlappende generaties, waarbij alle tranasacties met de publieke sector en de pensioensector per generatie worden bepaald (generationele rekeningen). We noemen het GAMMA (Generational Accounting Model with Maximizing Agents).

Dit is een Engelstalige publicatie.

Contactpersonen

Nick Draper Lees verder
Alex Armstrong Lees verder