25 mei 2008

Gedragseffect van eigen betalingen in de ZVW

Eigen betalingen in de zorg kunnen twee effecten hebben: een deel van de zorg wordt nog steeds geconsumeerd, maar mensen betalen die zorg zelf, en een andere deel van de zorg wordt niet meer gevraagd.

Het eerste duiden we aan als een financieringsverschuiving; de collectieve zorguitgaven nemen dan af en de particuliere zorguitgaven nemen toe. Het tweede is het gedragseffect.

Downloads

Lees meer over