28 mei 2018

Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen

Mensen werken steeds langer door. De arbeidsparticipatie van ouderen stijgt op indrukwekkende wijze. Maar op sommige plaatsen piept en knarst het. Hoe houdt men het vol tot aan de hogere AOW-leeftijd? Geleidelijke uitreding kan helpen om het werken langer vol te houden. Het is vanuit meerdere opzichten zelfs een logische route richting voltijds pensionering. Voorkeuren van mensen veranderen niet radicaal van de ene op de andere dag en ook gezondheid en de fitheid om te werken veranderen vaak geleidelijk.

Dit CPB Achtergronddocument is in samenwerking met Netspar gerealiseerd en tevens verschenen als Netspar Design Paper 100.

In deze bijdrage onderzoeken we eerst op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS in hoeverre geleidelijke uittreding nu plaatsvindt en welke ontwikkelingen zich de afgelopen twee decennia hebben voorgedaan. We richten ons daarbij op de arbeidsparticipatie vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. Vervolgens confronteren we de gewerkte uren van individuen met het door hen gewenste aantal gewerkte uren. Opvallend is dat zich juist tussen de 60 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd een discrepantie voordoet; bij de leeftijdscategorieën daaromheen is dit veel minder het geval. We gaan daarom tot slot in op het instrument deeltijdpensioen om geleidelijke uittreding beter mogelijk te maken.

Auteurs

Daniël van Vuuren

Lees meer over