1 februari 2013

Generatie-effecten versobering pensioenopbouw

Het ministerie van Financiën heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer, het CPB gevraagd om de generatie-effecten van de versobering van de pensioenopbouw te bepalen en aan te geven welke pensioenopbouw de verschillende generaties kunnen en konden opbouwen.
No title

De pensioenopbouw zal naar verwachting versoberd worden vanwege de beperking van de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies in het Regeerakkoord. Deze CPB Notitie bevat de gevraagde analyse van de effecten van deze maatregel op de bruto inkomens.

De opbouw van de notitie is als volgt: paragraaf 2 beschrijft de maatregel uit het Regeerakkoord en licht toe hoe deze maatregel door het CPB verwerkt is in deze notitie. Paragraaf 3 presenteert de generatie-effecten en paragraaf 4 gaat in op het pensioenresultaat voor verschillende generaties. Paragraaf 5 geeft de conclusies weer en één en ander wordt in een iets breder perspectief bekeken.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 887.3 KB

Auteurs

Marcel Lever
Jan Bonenkamp