25 juni 2014

Generatie- en premie-effecten aanpassing FTK

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om de generatie- en premie-effecten te bepalen van de voorgenomen aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen.
Main image

Het FTK bevat een systematiek voor herstel van de dekkingsgraden van pensioenfondsen na financiële schokken of onverwachte wijzigingen in de levensverwachting en regels voor de vaststelling van de kostendekkende premie. Tegelijk met de aanpassing van het FTK worden ook nieuwe parameters voor pensioenfondsen ingevoerd. Deze notitie bevat de gevraagde analyse van de generatie- en premie-effecten van deze wijzigingen.

De opbouw van deze notitie is als volgt. Paragraaf 2 beschrijft het nieuwe voorstel voor aanpassing van de herstelplansystematiek. Paragraaf 3 beschrijft het nieuwe voorstel voor aanpassing van de premiesystematiek. Paragraaf 4 bevat de generatie-effecten en paragraaf 5 de premie-effecten. De conclusies staan in paragraaf 6.

Contactpersonen

Marcel Lever Lees verder
Jan Bonenkamp Lees verder

Lees meer over