7 juli 2014

Gerichte advertenties, concurrentie tussen websites en privacy

In dit Discussion Paper laten we zien dat het aanbrengen van beperkingen op informatieverzameling voor gerichte advertenties een extra indirect effect heeft op consumentenprijs via de relatie met marktmacht van websites. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

Websites halen een groot deel van hun inkomsten uit de verkoop van advertenties en het verkopen van informatie over de voorkeuren van bezoekers. Hoe beter de website advertenties op individuele bezoekers kan richten, hoe groter de advertentie-inkomsten voor de website. Om deze reden loont het voor websites om informatie over hun bezoekers te verzamelen. Voor bezoekers betekent die informatieverzameling een inbreuk op hun privacy.

Privacyregels van overheidswege beperken de mate waarin websites informatie kunnen verzamelen en beschermen daarmee de belangen van consumenten. De keerzijde van beperkingen op informatieverzameling is dat de inkomsten uit advertenties kleiner zijn. Dat kan ook betekenen dat prijs of kwaliteit van websites voor consumenten achteruitgaat.

In dit Discussion Paper laten we zien dat het aanbrengen van beperkingen op informatieverzameling voor gerichte advertenties een extra indirect effect heeft op consumentenprijs via de relatie met marktmacht van websites. De mogelijkheid om gerichte advertenties te laten zien maakt het aantrekkelijker voor websites om bezoekers aan te trekken. De concurrentie met vergelijkbare websites wordt daardoor heviger en winsten nemen af. Wanneer consumenten verschillende privacyvoorkeuren hebben, kan welvaartswinst geboekt worden als de overheid websites toestaat om twee typen privacybescherming (hoog of laag) aan te bieden. In dat geval oefent de sterkere concurrentie op de markt voor lage privacy websites ook concurrentiedruk uit op de markt voor websites met sterkere privacybescherming.

Auteurs

Henk Kox
Bas Straathof
Gijsbert Zwart