1 november 2007

Globalisation and the Dutch economy; a case study to the influence of the emergence of China and Eastern Europe on Dutch international trade

Eerst beschrijven we het gebleken comparatieve voordeel van verschillende landengroepen. Dit stelt ons in staat om de sectoren te identificeren die aan relatief sterke concurrentie bloot staan door verdergaande globalisering.

Vervolgens breiden we de analyse uit door met een graviteitsanalyse markten te karakteriseren als locaal versus globaal.

Op basis van deze analyse komen we tot de conclusie dat de overlap in comparatieve voordelen tussen Nederland en China zeer beperkt is. De belangrijkste betekenis van de opkomst van China is gelegen in de mogelijke versterking van de positie van Nederland als 'gateway to Europe'. Vervolgens laten we zien dat de overlap tussen de gebleken comparatieve voordelen van China en de opkomende Oost-Europese landen relatief sterk is, wat betekent dat de betekenis van de opkomst van China voor Oost-Europese landen veel sterker is.

Auteurs

Henri de Groot
Jessie Bakens