1 juni 1999

Globalisering, samenwerkingskosten, en loonongelijkheid

De sterk dalende kosten voor internationaal zakelijk reizen en communicatie hebben het voor hooggeschoolde werknemers, woonachtig in ontwikkelde landen, mogelijk gemaakt om in toenemende mate betrokken te zijn bij de productie in ontwikkelingslanden.

Ze kunnen daar samenwerken met minder gekwalificeerde werknemers wier loon lager is dan dat van minder geschoolde werknemers in ontwikkelde landen.

Vermindering van ‘samenwerkingskosten’ heeft dus een dubbel effect op inkomensongelijkheid. Het verkleint de kloof tussen de lonen van minder geschoolde werknemers in ontwikkelde en ontwikkelingslanden maar vergroot in de meeste gevallen de kloof tussen hooggeschoolde en minder geschoolde werknemers in ontwikkelingslanden.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Paul Tang
A. Wood

Lees meer over