23 oktober 2006

Grote Stedenbeleid na 2009

Sinds midden jaren negentig voert het rijk een grotestedenbeleid. Het CPB is samen met andere planbureaus gevraagd om mee te denken over de vorm en de mogelijkheden van een toekomstig grotestedenbeleid na afloop van de huidige convenantperiode.

Welke vraagstukken dienen zich aan? Geven deze vraagstukken aanleiding voor overheidsbeleid? Wat zijn (on)mogelijkheden van het beleid om daar adequaat op te reageren? Dit memo schetst enige aspecten die het CPB belangrijk voorkomen.

Downloads

Grote Stedenbeleid na 2009
Engels, Pdf, 46.8 KB

Lees meer over