24 november 2004

Handel en investeringen in dienstensectoren binnen de EU, en patronen in de regelgeving

Een van de successen van de Europese Unie (EU) is het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeid tussen de lidstaten.

De interne goederenmarkt lijkt goed te functioneren na invoering van het ‘Eén Markt’ programma in 1988. Dat is echter niet het geval voor de interne dienstenmarkt. Veel aanbieders ondervinden belemmeringen als zij hun diensten willen exporteren naar andere EU-lidstaten, of als zij een buitenlandse vestiging willen opzetten. De EC (2002) concludeert dat deze belemmeringen vaak worden veroorzaakt door nationale, regionale en/of locale regelgeving, waaraan de dienstenaanbieder, de dienst of de buitenlandse vestiging zich heeft te houden.

Dit memorandum is een achtergronddocument  behorend bij CPB Document 69, dat tegelijkertijd wordt gepubliceerd met dit memorandum. De focus van het project is de potentiële invloed van nieuw voorgestelde EU-maatregelen voor de interne Europese dienstenmarkt te kwantificeren.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Henk Kox
Raymond Montizaan

Lees meer over