23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Dit artikel onderzoekt de economische gevolgen van EU-voorstellen voor hervorming van de vennootschapsbelasting . Nu hanteert elke lidstaat een eigen grondslag en tarief. Het nieuwe systeem kent een Europese grondslag die wordt verdeeld over de lidstaten, die daarop hun eigen tarief mogen toepassen. Deze publicatie is Engelstalig.

We gebruiken een toegepast algemeen-evenwichtsmodel om de economische gevolgen van deze hervorming te analyseren. Het model bevat een aantal beslispunten van bedrijven, over hun uitbreidingsinvesteringen, directe buitenlandse investeringen en internationale winstverschuiving.

De simulaties laten zien dat van deze hervorming voor de EU geen grote welvaartswinsten mogen worden verwacht. De variatie van de effecten tussen landen is groot en bovendien sterk afhankelijk van de verdeelsleutel. Bovendien leidt deze Vpb-hervorming niet tot een vermindering van belastingconcurrentie. De enige oplossing hiervoor is een uniform tarief, in aanvulling op de harmonisatie van de grondslag.

Downloads

Auteurs

Albert van der Horst
Ruud de Mooij
M.P. Devereux
S. Loretz

Lees meer over