20 december 2011

Heb je echt zo weinig voor je pensioen gespaard? Een analyse van niet-conventionele manieren van pensioensparen

De auteurs bestuderen de relatie tussen diverse spaarmotieven (zoals het sparen voor pensioen) en het spaargedrag. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

De gebruikte data laten zien dat veel respondenten op niet-conventionele manieren geld opzij leggen voor hun pensioen, zoals door te investeren in onroerend goed. Ondanks dat mensen het belangrijk vinden om extra voor hun pensioen te sparen, doen ze dat echter niet altijd. Dit onderzoek laat zien dat het jaarlijks te ontvangen bedrag ten gevolge van conventionele en niet-conventionele manieren van pensioensparen slechts gering is. Het meeste spaargeld bestaat uit geld dat over is en dus niet opzij is gelegd vanuit een specifiek spaarmotief. Zelfs voor zelfstandigen zijn de vrije pensioenen laag, ook al heeft deze groep geen arbeidspensioen.

Auteurs

Mauro Mastrogiacomo
Rob Alessie