4 juni 2010

Herbeoordeling van drie projecten ronde 'Selectieve continuering'

Het CPB is door het Kabinet gevraagd 14 projecten te toetsen in het kader van de zogenoemde ‘selectieve continuering’ van projecten.

De projecten zijn ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES (Fonds Economische Structuurversterking) van 500 mln euro. De beoordelingen van deze projecten zijn weergegeven in de publicatie ‘Beoordeling CPB FES-ronde Selectieve Continuering (2009, CPB Document 188)’

Voor drie projecten heeft de CEKI het CPB verzocht om aangepaste projectvoorstellen opnieuw te beoordelen. Het betreft de voorstellen ‘COMMIT’, ‘Creative Industry Research Programme (CIRP)’ en ‘Duurzame Dynamiek in de Delta’ (3D).’ De Commissie van Wijzen heeft de aangepaste projectvoorstellen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid eveneens beoordeeld. Het CPB en de Commissie hebben gedurende het proces overlegd. Alle conceptbeoordelingen zijn per mail aan de indieners voorgelegd. Het commentaar op deze conceptbeoordelingen is verwerkt in de definitieve beoordeling.

Deze notitie bevat een globale toetsing van de genoemde drie projectvoorstellen. Doel van de (her)beoordeling is om informatie aan te dragen ten behoeve van een afweging door het Kabinet.

Lees meer over