28 september 2007

(Her)beoordeling van vier projecten in het domein innovatie en onderwijs

Voor twee projecten op het terrein van innovatie, 'Biomedisch materialen programma' (BMM) en 'Kennis voor klimaat', heeft het CWTI het CPB eind 2006 verzocht om aangepaste projectvoorstellen opnieuw te beoordelen.

Daarbij is tevens een nieuw voorstel ingediend op het terrein van 'genomics'. Tevens is een aangepast projectvoorstel ingediend op onderwijsgebied: 'Brede scholen primair onderwijs en voortgezet onderwijs'. De Commissie van Wijzen heeft de projecten op het terrein van kennis en innovatie vanuit hun eigen verantwoordelijkheid ook beoordeeld. Het CPB en de Commissie hebben gedurende het proces overlegd.

Alle conceptbeoordelingen zijn per mail aan de indieners voorgelegd. Het commentaar op deze conceptbeoordelingen is verwerkt in de definitieve beoordeling. De indieners van het nieuwe project 'genomics' hebben hun project toegelicht op het CPB. De herbeoordelingen zijn in december 2006 toegezonden en toegelicht aan het CWTI en zijn daarna aan het Kabinet toegestuurd.