6 maart 2007

Herbeoordeling vijf projecten integrale gebiedsopgaven

Naar aanleiding van een FES-meevaller voor 2006 heeft de Interdepartementale Commissie Ruimtelijke Economie (ICRE) het CPB vorig jaar gevraagd een aantal projecten te toetsen.

De beoordelingen van deze projecten zijn weergegeven in de publicatie 'Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs: analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006 (CPB, 2006)'. Voor vijf projecten op het terrein van integrale gebiedsopgaven die in deze ronde als 'gemengd' zijn beoordeeld, heeft de ICRE het CPB eind 2006 verzocht om aangepaste projectvoorstellen opnieuw te beoordelen. Deze notitie bevat een globale toetsing van de vijf aangepaste projectvoorstellen: Eindhoven A2-zone, Greenports, Klavertje 4, Hoeksche Waard en IJ-oevers. Doel van de (her)beoordeling is om informatie aan te dragen ten behoeve van een afweging door het Kabinet.

Lees meer over