11 juli 2014

Herkapitalisatie van banken

Scherpere kapitaaleisen dwingen banken om hun eigenvermogenspositie te verstevigen. Banken kunnen dat doen door nieuw kapitaal op te halen en zo hun eigen vermogen te vergroten, maar ook door hun uitstaande leningen te verminderen en zo hun balans te verkorten.
No title

De eerste methode kan vanuit maatschappelijk perspectief weliswaar de voorkeur hebben, maar wanneer banken aandelenuitgifte als te kostbaar beschouwen kiezen zij voor de tweede, alternatieve methode, die grote maatschappelijke kosten met zich mee brengt.

In dit CPB Achtergronddocument (Engelstalig) belichten we de empirische literatuur over de maatschappelijke kosten van te trage herkapitalisatie, en onderzoeken we welke lessen getrokken kunnen worden uit eerdere financiële crises. Vervolgens beschrijven we theoretische redenen waarom banken aandelenuitgifte als duur beschouwen. Bovendien onderzoeken we econometrisch de effecten, zowel op aandelenkoersen als op kosten van vreemd vermogen, van aandelenuitgiftes door banken in Europa en de VS in de periode 2007-2013. Het effect van uitgifte op aandelenkoersen is negatief en statistisch significant. Het wordt deels gecompenseerd door lagere leenkosten. Tot slot bespreken we beleidsopties om bankherkapitalisatie te bespoedigen.

Auteurs

Kristina Marinova
Sander van Veldhuizen
Gijsbert Zwart