1 september 1998

Hervorming van Nederlandse kapitaalbelasting: een analyse van stimulansen voor sparen en investeren

Eén van de belangrijkste elementen van de belastinghervorming die is voorgesteld door de Nederlandse regering is het vervangen van de synthetische inkomstenbelasting op rente- en dividendinkomsten en de vermogensbelasting door een forfaitaire rendementsheffing.

Deze belasting maakt geen onderscheid tussen de verschillende vormen van inkomen uit vermogen. Dit onderzoeksmemorandum analyseert hoe deze hervormingsvoorstellen de prikkels om te sparen en investeren beïnvloedt, daarbij gebruik makend van de methodologie die is ontwikkeld door King en Fullerton. De hervorming elimineert belastingarbitrage die is gebaseerd op het genereren van, onder de persoonlijke inkomstenbelasting onbelaste, vermogenswinsten. Daarnaast wordt de nadelige behandeling van eigen vermogen bij vennootschapsbelasting niet meer gecompenseerd door de voordelige behandeling van onbelaste vermogenswinsten bij de inkomstenbelasting. Daardoor krijgen vennootschappen een grotere prikkel tot schuldfinanciering. Schuldfinanciering wordt ook aantrekkelijker voor personen die investeren in een eigen zaak en in de eigen woning.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Contactpersonen

Lans Bovenberg Lees verder
Foto Harry ter Rele
Harry ter Rele +31 6 46358904 Lees verder

Lees meer over