9 maart 2006

Herwegingsprocedure bij het op IPO gebaseerde microsimulatiemodel

Het herwegen van historische microdata naar toekomstige jaren waarvoor alleen (ramingen van) macro totalen van persoons- en huishoudkenmerken bekend zijn, is een beproefde en aantrekkelijke vorm van statische microsimulatie (static aging).

Dit memorandum beschrijft hoe de methode van lineair wegen is toegepast op het IPO-microgegevensbestand van het CBS, als bijdrage aan de ontwikkeling van een CPB-microsimulatiemodel voor sociale zekerheid, inkomsten- en loonheffing en koopkracht. Daarbij is het bestand voor ieder jaar van de periode 2002-2011 herwogen naar een uitgebreide set indicatoren. Om te garanderen dat hierbij uitsluitend positieve gewichten resulteren wordt gebruik gemaakt van een iteratief procédé van Huang en Fuller (HF) voor begrensd wegen. Voor de achtereenvolgens uit te voeren herwegingsoperaties wordt de voorkeur gegeven aan recursieve weging (op basis van het vorige herwegingsresultaat in plaats van het oorspronkelijke IPO-gewicht). Door een specifieke toepassing van het HF-algoritme wordt gegarandeerd dat de afwijking tussen elke afzonderlijke herwegingsset en de oorspronkelijke IPO-gewichtenset ook bij recursieve weging begrensd blijft, ten koste van een (geringe) toename van de benodigde rekentijd.

Auteurs

Rob Waaijers
Bart Borsboom