4 juli 2003

Herziening van de CPB-conjunctuurindicator

Bij het maken van korte-termijnramingen voor de Nederlandse economie speelt bij het Centraal Planbureau het kwartaalmodel SAFE een centrale rol.

Het CPB maakt daarbij ook gebruik van andere instrumenten, waarvan de CPB-conjunctuurindicator er één is. Met deze conjunctuurindicator wordt getracht toekomstige conjuncturele omslagpunten vroegtijdig te signaleren aan de hand voorlopende indicatoren ('leading indicators').

Dit memorandum doet verslag van het onderzoek naar de herziening van de CPB-conjunctuurindicator. Naast het actualiseren van de samenstelling van de conjunctuurindicator aan de hand van recente economische conjunctuurgegevens worden ook de gehanteerde methoden en technieken tegen het licht gehouden en waar nodig gereviseerd.

De in dit memorandum vermelde resultaten vormen de basis voor de uiteindelijke versie van de Conjunctuurindicator die het CPB in de loop van 2003 in gebruik zal nemen. Op onderdelen kan de definitieve versie afwijken van de hier vermelde onderzoeksresultaten.

Auteurs

Jan Bonenkamp