1 februari 1998

Het analyseren van het begrotingsbeleid in Nederland

Dit onderzoeksmemorandum analyseert het fiscaal beleid in Nederland met behulp van een herziene versie van MIMIC, het toegepast algemeen evenwichtsmodel van het CPB.

In vergelijking met zijn voorganger, bevat het nieuwe MIMIC-model een aantal nieuwe elementen, zoals het endogene arbeidsaanbod van kostwinners en alleenstaanden, een informele economie, endogene vorming van menselijk kapitaal, en een onderscheid tussen kortdurende en langdurige werkloosheid. Het MIMIC-model verwerkt dus beter de economische effecten van hoge marginale belastingtarieven en is in staat om een breder pakket van beleidsvoorstellen te analyseren. In het bijzonder onderzoeken we de economische effecten van belastingvoorstellen die momenteel veel aandacht krijgen in het Nederlandse politieke debat, met inbegrip van lagere marginale belastingtarieven, algemene verlaging van de sociale premies die betaald worden door de werkgevers, de vermindering van deze premies voor ongeschoolden, vouchers voor langdurig werklozen, en verschillende vormen van heffingskortingen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Johan Graafland
Ruud de Mooij

Lees meer over