30 januari 2013

Het belang van motivatie bij meten van prestaties tijdens een IQ-test

Dit onderzoek biedt een economisch model dat de afwegingen die mensen tijdens een IQ-test maken, in beeld brengt. We onderscheiden een technologie die beschrijft hoe tijdsinvesteringen de prestaties bevorderen van voorkeuren die bepalen hoeveel mensen bereid zijn te investeren in een vraag. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

We halen deze twee elementen empirisch uit elkaar en tonen het belang in een labexperiment dat is uitgevoerd met studenten van de Universiteit Maastricht. De belangrijkste bevindingen zijn dat zowel intrinsieke motivatie (vragen die mensen leuk vinden om te beantwoorden), als extrinsieke motivatie (beloningen voor een juist antwoord) de tijdsinvesteringen per vraag verhogen en daarmee de prestaties. De aanwezigheid van beloningen is belangrijker dan de omvang van de beloning en beide vormen van motivatie zijn complementair.

Auteurs

Bas ter Weel
Lex Borghans (Maastricht University)
Huub Meijers (Maastricht University)

Lees meer over