17 december 2010

Het CPB en het Nederlandse begrotingsbeleid in het licht van de financiële crisis en de vergrijzing

Dit paper beschrijft en analyseert de rol van het CPB in het Nederlandse begrotingsbeleid. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen of beperkingen?

In het tweede deel wordt aandacht besteed aan het Nederlandse begrotingsbeleid in het licht van de financiële crisis, de vergrijzing en de uitputting van de aardgasvoorraden.

In vergelijking met soortgelijke instituten in het buitenland heeft het CPB een zeer veelomvattende taak. Dit betreft onder meer de officiële raming van de economische groei, koopkracht en werkloosheid, analyse van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, kosten-batenanalyse van infrastructuurprojecten, analyse van verkiezingsprogramma's en een breed scala aan analyses van de Nederlandse economie en de rol van de overheid.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Coen Teulings

Lees meer over