2 april 2008

Het effect van concurrentie tussen banken op de rente-opslag in het euro-gebied

Dit paper analyseert het effect van concurrentie op de markt voor leningen voor het eurogebied in de periode 1994-2004 met gebruik van een nieuwe maat voor concurrentie, de Boone-indicator. Deze publicatie is Engelstalig.

Zoals verwacht vinden we voor de meeste leningsproducten dat sterkere concurrentie resulteert in significant kleinere opslagen op de rentes van banken ten opzichte van obligatiemarktrentes. Dit vinden we ook als we een andere benadering kiezen: een fouten-correctiemodel (ECM). Verder vinden we dat meer concurrentie op de markt van leningen leidt tot lagere rentes op deposito's. Dit komt waarschijnlijk doordat banken een zekere vorm van marktmacht hebben op de depositomarkt en hierdoor lagere rentes aan depositohouders kunnen vragen als de opbrengsten op de markt van leningen onder druk staan door concurrentie. Tenslotte observeren we dat rentes van banken op leningen in meer competitieve markten sneller reageren op rentes in de obligatiemarkt. Deze uitkomsten betekenen voor het monetaire beleid dat maatregelen ter versterking van concurrentie in het Europese bankwezen het monetaire transmissiekanaal effectiever maken.

Auteurs

Michiel van Leuvensteijn
C. Kok Sorensen
J.A. Bikker
A.A.R.J.M. Rixtel