7 oktober 2004

Het effect van de invoering van eigen betalingen in de ZFW

Het ministerie van VWS heeft aan het CPB gevraagd om effecten te berekenen van de voorgestelde no-claimteruggaveregeling volgens de meest recente invulling.

Net als bij eerdere berekeningen van het CPB levert een  no-claim bedrag van 250 euro een financieringsverschuiving op van 1,4 mld euro en een gedragseffect van naar schatting 0,2 mld euro. Als de huisarts buiten de no-claim regeling wordt gehouden is de financieringsverschuiving naar verwachting 50 mln euro lager en het gedragseffect ongeveer 20 mln euro. De ramingen, en met name die van de gedragseffecten, zijn met aanzienlijke onzekerheid omgeven.

Lees meer over