8 februari 2011

Het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom op kennisdiffusie van multinationals

In deze studie onderzoeken we het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom (IE) op kennisdiffusie van multinationals. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

We verwachten dat een toename van IE bescherming enerzijds tot minder horizontale kennisdiffusie naar concurrenten leidt, omdat deze vorm van diffusie vaak onbedoeld (d.w.z. een externaliteit) is. Anderzijds zal verticale kennisdiffusie naar leveranciers en afnemers toenemen, omdat het risico op oneigenlijk gebruik na deze doelbewuste kennistransfer daalt. Onze analyse van 2500 grote bedrijven in 22 (ontwikkelde) landen gedurende de periode 2000-2005 is deels conform deze verwachtingen. Kennisdiffusie naar concurrenten neemt af, en kennisdiffusie naar leveranciers neemt toe wanneer IE bescherming stijgt. Kennisdiffusie naar afnemers neemt echter ook onverwacht toe in dit geval. De resultaten met betrekking tot kennisdiffusie richting leveranciers zijn het meest robuust. Onze resultaten suggereren dat een toename van IE bescherming in het voordeel van lokale bedrijven is wanneer deze stevige toeleveringsrelaties hebben met multinationals. Verder bieden onze resultaten een gedeeltelijke verklaring voor het gebrek aan eenduidige resultaten in de literatuur rondom kennisdiffusie van multinationals.

Auteurs

Roger Smeets
Albert de Vaal