9 februari 2010

Het effect van onderwijs op rookgedrag: nieuwe aanwijzingen uit gegevens van tweelingen

Centraal staat de vraag in hoeverre de opleiding de beslissing om met roken te starten of stoppen bepaalt. Omdat veel eigenschappen van mensen van invloed zijn op de beslissing om (verder) te leren en op die om te gaan roken, maken we gebruik van gegevens van (Australische) tweelingen. Deze publicatie is Engelstalig.

Met de gegevens kunnen we rekening houden met gemeenschappelijke omgevings- en genetische kenmerken van de ondervraagde tweelingen. Bovendien bevatten de gegevens informatie over de wijze waarop ondervraagden in de praktijk hun beslissingen nemen - bijvoorbeeld intuïtief of zonder de gevolgen ervan op lange termijn te overzien.

Onze analyse leert dat starten met roken niet of nauwelijks afhangt van het niveau van opleiding. Deze beslissing wordt doorgaans genomen op jonge leeftijd, als verschillen in onderwijsjaren nog klein zijn. Onderwijs leidt wel tot eerder stoppen met roken. Een jaar onderwijs vermindert de tijd dat men rookt met negen maanden. Dit effect is alleen gevonden bij mannen.

Auteurs

Pierre Koning
Dinand Webbink
N.G. Martin