14 februari 2013

Het effect van toegang tot externe financiering op innovatie: een macro-economische benadering

Deze studie kijkt vanuit een macro-economisch perspectief naar innovatie, als een van de wegen waarlangs toegang tot financiële markten effect kan hebben op economische groei. Om heterogeniteit tussen landen, endogene verklarende variabelen en meetfouten te adresseren zijn GMM eerste verschillen en systeem-schattingen toegepast.
No title

Dit is een Engelstalige publicatie.

De analyse is uitgevoerd op paneldata voor 76 landen voor de periode 1988-2010. Betere toegang tot externe financiering blijkt een relevante factor met een positief effect op innovatie en daarmee op de economische groei op lange termijn. Dit positieve effect op innovatie is robuust voor zowel bank- als kapitaalmarktleningen, waarbij het negatieve effect van een beperkte toegang tot financiering op innovatie disproportioneel neerslaat op landen met lage inkomens. Desondanks is het effect van toegang tot bankleningen groter dan dat van kapitaalmarktleningen. Bovendien kan de afname van innovaties grotendeels worden verklaard door een ongekend gebrek aan liquiditeiten veroorzaakt door de recente bankencrisis.

Auteurs

Sultan Mehmood