17 oktober 2008

Het principe van ondersteuningsmaatregelen op het gebied van subsidiariteit en innovatie

Innovatie is een beleidsterrein waarop de Europese Unie volgens het nieuwe Lissabon Verdrag (2007) de bevoegdheid heeft om het beleid van lidstaten te ondersteunen, te coördineren en aan te vullen.

Lidstaten hebben voorrang op dit gebied en de subsidiariteits- en evenredigheidsprincipes  zijn van toepassing om te beslissen of EU ondersteuning, coördinatie en aanvulling van het beleid van lidstaten gerechtvaardigd is.

Dit memorandum presenteert een gedetailleerde subsidiariteitstest. De test wordt toegepast op drie maatregelen die innovatie moeten ondersteunen, als onderdeel van het Ondernemersschap en Innovatie Programma van het Programma “Raamwerk voor Concurrentie en Innovatie” van de Europese Commissie. De maatregelen zijn toegang tot financiering voor starters en groei van Kleine en Middelgrote Bedrijven en investeringen in activiteiten op het gebied van innovatie, netwerken voor ondersteuning van bedrijven en innovatie-gemeenschapssubsidies (nieuw Ondernemings Netwerk Europa), en de Helpdesk voor Rechten op Intellectuele Eigendommen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Lees meer over