6 april 2010

Het verband tussen concurrentie en innovatie: empirische resultaten en toepassing in WorldScan

We analyseren de theoretische en empirische relatie tussen veranderingen in concurrentieniveaus en innovatie inspanningen. Door gebruik te maken van OECD-paneldata ontdekken we een positieve en significante elasticiteit van 1,8 tussen concurrentie (gemeten als 1 min de Lerner index) en innovatie (gemeten als R&D intensiteit).

Dit resultaat is gelijk aan dat van andere studies die een monotoon verband aantreffen tussen de twee variabelen. We vinden echter geen geinverteerd U-verband zoals in de gezaghebbende publicatie van Aghion et al. (2005).

Door gebruik te maken van theoretische inzichten en onze eigen empirische resultaten, bouwen we dit verband in WorldScan - het meerlanden recursief dynamisch toegepast algemeen evenwichtsmodel van het CPB - in.

Hoewel de invloed van concurrentieveranderingen op R&D-uitgaven significant kan zijn op sectorniveau, resulteren onze simulaties met WorldScan niet in significante macro-economische veranderingen als het verband tussen concurrentie en innovatie aanwezig is.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Clovis Hopman
Hugo Rojas-Romagosa