18 juni 2008

Het verband tussen ongelijkheid en groei opnieuw bezien

Wij onderzoeken het bestaan van de Kuznets-curve met een nieuwe database en testen deze hypothese voorwaardelijk en onvoorwaardelijk, gebruikmakend van verschillende indicatoren voor ongelijkheid. Deze publicatie is Engelstalig.

We gebruiken een paneldata-schattingsmethode die rekening houdt met de heterogeniteit van de data over ongelijkheid. De studie concludeert dat ongelijkheid en inkomen aan elkaar gerelateerd zijn volgens een derdemachtsvergelijking of 'tilde-patroon'. Deze nieuwe uitkomst is niet in tegenspraak met de Kuznets-hypothese maar breidt deze hypothese juist uit. Toenemende ongelijkheid in de OESO-landen in de afgelopen jaren duidt er op dat ongelijkheid toeneemt met een hoog niveau van economische ontwikkeling. Dit 'tilde-patroon' is robuust voor verschillende indicatoren voor ongelijkheid, schattingstechnieken en control-variabelen.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa
J.F. Francois

Lees meer over