4 oktober 2011

Het verminderen van het aantal free-riders bij energie investeringsregelingen

In dit CPB Discussion Paper laten we zien hoe de overheid de efficiëntie van stimuleringsregelingen om energiezuinige investeringen te bevorderen kan verbeteren. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Op basis van een database met 862 observaties over het investeringsgedrag van merendeels wat kleinere bedrijven laten we zien dat het percentage free-riders niet alleen nauw gerelateerd is aan technologiekarakteristieken, maar ook aan de vraag of ze een formeel investeringsbeslissingscriterium hanteren, zoals een kritieke terugverdientijd. Zo is de kans dat een bedrijf een free-rider is groter als zowel de terugverdientijd van de technologie als het investeringsbedrag lager zijn. Bedrijven die geen gebruik maken van een formeel beslissingscriterium zijn minder vaak een free-rider dan bedrijven die wel gebruik maken van zo’n formeel beslissingcriterium. Het gebruik van een formeel beslissingscriterium is bovendien gecorreleerd met makkelijk te observeren variabelen, zoals bedrijfsgrootte en sector. De overheid kan van deze variabelen gebruik maken om haar informatieachterstand te verkleinen en daarmee de efficiëntie van stimuleringsregelingen te verbeteren.

Auteurs

Henri de Groot
Herman R.J. Vollebergh

Lees meer over