1 juni 2000

Het verschillende effect van veranderingen in het Zuiden op loonongelijkheid in het Noorden

Globalisation affects Japanese and European workers more than American workers

Persbericht
Increasing income inequality in the United States and high unemployment among low-skilled workers in continental Europe have stirred up concerns about the process of globalisation. The fear is that low-skilled workers suffer from intensified linkages between developed and developing countries.

Tot onze spijt is er geen Nederlandse versie beschikbaar van deze pagina.

Contactpersonen

Dick Morks

De focus ligt op loonongelijkheid in Japan, West-Europa en de Verenigde Staten. De ongelijkheid stijgt om verschillende redenen: de belemmeringen voor de handel verdwijnen, en in ontwikkelingslanden veranderen de vraagpatronen en tegelijkertijd verschuiven de werknemers van traditioneel laag productvieve activiteiten in de richting van moderne hoog productieve activiteiten. Hoewel de ongelijkheid niet dramatisch stijgt, moet men niet voorbijgaan aan de kenmerken van het groeiproces in de ontwikkelingslanden: liberalisering van de handel is niet de enige reden achter groeiende ongelijkheid.

Een ander interessant resultaat is het verschil in impact op de geïndustrialiseerde landen. Simulaties laten zien dat de Verenigde Staten het minst gevoelig is voor minder handelsbelemmeringen en veranderingen in ontwikkelingslanden. De impact op Japan en West-Europa is groter.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Paul Tang

Lees meer over