Kopafbeelding publicaties CPB

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

CPB Bijzondere publicatie 83, 9 december 2009

De studie toont aan dat een hoge belastingdruk zeer wel verenigbaar is met een hoog welzijns- en welvaartsniveau. De Scandinavische landen en Nederland doen het op bijna alle fronten beter dan de continentale, mediterrane en Angelsaksische landen.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Deze studie vergelijkt de sociaal economische prestatie-indicatoren van Nederland met die van andere landen. Deze landen worden ingedeeld in het Scandinavisch (overheids)model, het Continentale (corporatistische of Rijnlandse) model, het Mediterrane (gezinsgeoriƫnteerde) model en het Angelsaksische (vrije-markt)model.

Beter
De studie toont aan dat een hoge belastingdruk zeer wel verenigbaar is met een hoog welzijns- en welvaartsniveau. De Scandinavische landen en Nederland doen het op bijna alle fronten beter dan de continentale, mediterrane en Angelsaksische landen. De armoede is geringer, ouderen zijn beter af, er is minder discriminatie, en de gezondheidszorg en het onderwijs staan op een hoger peil. Daarmee scoren deze landen hoog op de Lissabon-agenda van sociale samenhang, economische veerkracht en dynamiek.

Een hoog welvaarts- en welzijnsniveau vereist echter een actief arbeidsmarktbeleid met sancties voor niet-willenden. Specifieke aandachtspunten voor Nederland zijn de kinderarmoede in eenouderhuishoudens waarvan de ouder niet werkt, de relatief geringe inzet van kinderzorg en -opvang voor emancipatie- en integratiedoeleinden, de achterstand op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, en bovenal het gebrek aan vertrouwen in maatschappelijke instellingen.

Deel deze pagina