27 augustus 2015

Hoe gemeenten in de praktijk met hun geld omgaan: inzichten uit een reeks interviews

De rol van gemeenten in de uitvoering van het Rijksbeleid is per 1 januari 2015 sterk toegenomen. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe WMO ligt sindsdien voor een belangrijk deel bij gemeenten.
No title

Tegelijkertijd bevinden deze zich in een situatie van financiële krapte door economische omstandigheden en bezuinigingen op het Gemeentefonds. Kortom: gemeenten staan de komende tijd voor een forse uitdaging. Meer inzicht in hoe gemeenten met hun geld omgaan, helpt om te achterhalen in hoeverre ze die uitdaging aankunnen.

In dit kader hebben CPB en het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een verkennende studie uitgevoerd naar de manier waarop gemeenten omgaan met hun geld. Daartoe zijn wethouders en ambtenaren van dertien Nederlandse gemeenten geïnterviewd. De bevindingen uit deze interviews zijn vastgelegd in proposities, en vormen daarmee geen definitief eindoordeel. Dit onderzoek levert daarom vooral een aantal interessante stellingen die uitnodigen tot verdere uitwerking en empirische toetsing.

Een verkorte versie van deze CPB Notitie is, alleen voor abonnees, terug te vinden op de website van het economenblad ESB.

Auteurs

Joost van Gemeren
Maarten Allers

Lees meer over