5 februari 2013

Hoe groot was de kredietschaarste in de OESO?

Een afname van het kredietaanbod door banken in de jaren 2008 en 2009 zou tot lagere groei hebben moeten leiden in industrieën die relatief afhankelijk zijn van externe financiering. In een land met een financiële sector die relatief groot is of een grote hefboom heeft, zou deze afname sterker moeten zijn. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

We onderzoeken dit voor 68 industriële sectoren in 26 OESO-landen voor de periode 2002 tot en met 2009 en vinden robuuste empirische aanwijzingen voor beide hypotheses. We schatten dat de industriële groei in 2008 vanwege kredietschaarste 5,5 procentpunt lager was. In 2009 was dit 21 procentpunt.

Downloads

Auteurs

Michiel Bijlsma
Andrei Dubovik
Bas Straathof