21 januari 2009

Hoe verspreidt het computergebruik zich? Een verklaring voor het adoptiepatroon van computers en implicaties voor de loonverdeling

Het doel van het onderzoek is te kijken in hoeverre de huidige literatuur in staat is de patronen van computergebruik en de lange-termijnontwikkelingen in de loonverdeling te verklaren. Deze publicatie is Engelstalig.

Dit paper geeft eerst een overzicht van de empirische literatuur en dan een nieuw model dat past bij de empirische patronen. Uit het overzicht blijkt dat een inconsistentie bestaat tussen studies die onderzoeken in hoeverre de lonen van individuele werknemers worden beïnvloed door computergebruik en studies die kijken naar verschillen tussen groepen die op de arbeidsmarkt kunnen worden onderscheiden. De eerstgenoemde studies gebruiken individuele data om te zien of er loonpremies bestaan voor computergebruik en zijn micro-economisch van aard, terwijl de meer macrogerichte studies kijken naar substitutie van werk en lonen tussen groepen op de arbeidsmarkt.

Om deze inconsistentie het hoofd te bieden wordt vervolgens een model voorgesteld dat een microfundering geeft aan de macrogerichte studies. Dit betekent dat we het traditionele macromodel voorzien van een microfundering die het mogelijk maakt veranderingen in onderliggende structuren inzichtelijk te maken. De opzet maakt het mogelijk om computervaardigheden, complementaire vaardigheden en (vaste) computerkosten - zoals gesuggereerd in de micro-economische literatuur - in te voegen in de productiefunctie. Deze kan vervolgens lange-termijnvoorspellingen van veranderingen van de loonverdeling maken.

De resultaten van dit nieuwe model laten zien dat het rekening houden met vaste computerkosten voor een groot deel een goede verklaring geeft voor de diffusiepatronen, zowel binnen als tussen verschillende arbeidsmarktgroepen. Verschillen in vaardigheden spelen slechts een kleine rol. Daarnaast voorspelt het model de timing van de veranderingen van de loonverdeling en de bewegingen van de loonverdeling over de tijd op een adequate wijze.

Auteurs

Bas ter Weel
L. Borghans

Lees meer over