22 augustus 2017

Honderd jaar kosten-batenanalyse waterveiligheid in Nederland

Nederland heeft wereldwijd een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Al meer dan een eeuw worden grote Nederlandse investeringsprojecten op het gebied van waterveiligheid ondersteund door een economische analyse van de kosten en baten voor de Nederlandse samenleving. Dit rapport geeft voor het eerst een overzicht van deze Nederlandse traditie. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de kosten-batenanalyse in het wetsvoorstel uit 1901 voor afsluiting van de Zuiderzee, de beroemde formule van Van Dantzig over de optimale hoogte van een dijk en de kosten-batenanalyses in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ en het ‘Deltaprogramma’.

Dit rapport besteedt niet alleen uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van de methode van analyse, maar ook aan de relatie met de politieke besluitvorming. Berekeningen laten zien dat het gebruik van kosten-batenanalyse voor waterveiligheidsprojecten de Nederlandse samenleving veel geld heeft bespaard en de veiligheid en welvaart heeft verhoogd.

Lees meer over