5 oktober 2004

Hoorzitting wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop

De notitie bespreekt kort drie elementen van het wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop.
1. Levensloopsparen

Het financiële voordeel van de regeling is gering voor kort tussentijds verlof. Het CPB verwacht daarom dat de regeling met name zal worden gebruikt als vervangende of aanvullende prepensioenvoorziening.

2. Afschaffing fiscale faciliëring (AFF)

De verruimde mogelijkheden voor opbouw van ouderdomspensioen en de  levensloopregeling bieden ruime mogelijkheden om bestaande VUT en prepensioenvoorzieningen te verslepen. De ingeboekte opbrengst van de AFF is daarmee onzeker.

3. Ontmoediging omslagfinanciering

Dit deel van het voorstel wordt gekarakteriseerd als "het verkeerde middel voor het juiste doel". Verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen kan sneller en met minder verstoringen worden bereikt door de bestaande regelingen neutraal te maken met betrekking tot de uittredingsbeslissing. VUT- of prepensioenrechten moeten hiervoor niet langer vervallen bij doorwerken. (spaar-VUT).

Lees meer over