16 augustus 2013

Houdbaarheidsberekeningen

Op verzoek van Flip de Kam heeft het CPB twee verschillende scenario’s geanalyseerd op de gevolgen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Deze CPB Notitie beschrijft de gemaakte veronderstellingen en de belangrijkste uitkomsten.
No title

Het basispad voor de beide scenario’s is het pad uit Vergrijzing verdeeld uit 20101. Er is een laag en een hoog scenario waarin de arbeidsproductiviteit met respectievelijk 0,5% en 2% per jaar groeit. De arbeidsparticipatie in 2025 is 1%-punt lager dan het basispad in het lage scenario en 1%-punt hoger in het hoge scenario. De zorguitgaven groeien tot 2025 0,5%-punt per jaar meer dan in het basispad in het lage scenario en 1%-punt per jaar meer in het hoge scenario. De uitkeringen nemen in beide scenario’s minder toe dan de lonen. Het verschil loopt op tot 3% in het lage en meer dan 12% in het hoge scenario. De gemaakte aannames staan verder uitgewerkt in paragraaf 2.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 868.4 KB

Lees meer over