19 juni 2009

Houdbaarheidseffect verhoging AOW-leeftijd

Verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar verbetert de lange termijn houdbaarheid van de overheidsfinanciën met 0,7% van het BBP.

Het CPB heeft eerder berekend dat verhoging van de AOW-leeftijd met 2 jaar leidt tot verbetering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën met 0,7% van het BBP (Bonenkamp en ter Rele, 2009). Deze verbetering hangt vooral samen met de directe budgettaire besparing (minder AOW-uitkeringen en minder pensioenaftrek). In deze notitie wordt een volledige decompositie van het houdbaarheidseffect gegeven.