11 november 2003

ICT en TFP: levert ICT spillovers in Nederland?

Dit document onderzoekt of ICT in Nederland spillover effecten levert op bedrijfsniveau en daardoor heeft geleid tot een hogere productiviteitstoename.

Hiertoe breiden we de productiefunctie uit met een ICT-spillover indicator. Deze indicator duidt aan in welke mate de directe omgeving van een bedrijf in ICT heeft geïnvesteerd en verwijst daarmee naar de mogelijkheden van een bedrijf om te 'communiceren' met andere bedrijven. De spillover-indicator blijkt in Nederland in belangrijke mate bij te dragen aan de Totale Factor Productiviteit (TFP). Bovendien kan het negeren van spillovers een overschatting van de bijdrage van ICT-kapitaalverdieping aan de arbeidsproductiviteit opleveren. Het vinden van spillover effecten van ICT duidt er op dat ICT niet alleen via kapitaalverdieping bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit.

De micro-uitkomsten sluiten goed aan bij de gevonden resultaten op hoger aggregatieniveau, maar geven wel een verdieping aan de achterliggende oorzaken van productiviteitsverbeteringen.

Auteurs

George van Leeuwen
Henry van der Wiel

Lees meer over