26 maart 2003

ICT, innovaties en productiviteit; Een analyse met Nederlandse bedrijfsgegevens

Dit memorandum onderzoekt de relatie tussen ICT, innovatie en productiviteit in Nederland. Uit econometrische schattingen volgt dat bedrijven die innovaties doorvoeren een hogere productiviteit genereren dan bedrijven die niet innoveren.

Dit geldt zowel voor technologische innovaties (i.c. product- en procesinnovaties) als voor niet-technologische innovaties. Voor de dienstensector leveren niet-technologische innovaties een veel hogere directe bijdrage aan TFP op dan technologische innovaties.

Auteurs

George van Leeuwen
Henry van der Wiel

Lees meer over