14 november 2007

India en de Nederlandse economie; gestileerde feiten en vooruitzichten.

Belang van India voor Nederlandse economie groeiende

Persbericht
India's snelle economische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft vooralsnog slechts een beperkt effect op de Nederlandse economie. Goedkope invoer uit India heeft de koopkracht van Nederlandse gezinnen licht verbeterd. De toegenomen handel met India heeft niet geleid tot verlies aan werkgelegenheid of toenemende loonongelijkheid in Nederland.

Momenteel is de Nederlandse handel met India bescheiden. Zo gaat minder dan 1% van de Nederlandse goederenuitvoer naar dit land. In dit opzicht verschilt Nederland niet van andere West-Europese economieën. Met de snelle groei van de Indiase economie zal ook de afzet van Nederlandse producten toenemen. Tot 2040 kan de Nederlandse uitvoer naar India, in het gunstigste geval, ongeveer vijftien maal zo groot worden. De Indiase uitvoer naar Nederland zou in die periode zelfs kunnen vertwintigvoudigen.

India en Nederland exporteren veelal andere soorten goederen. Scherpe concurrentie tussen Nederlandse en Indiase bedrijven is dan ook niet te verwachten. Daardoor zullen herstructuringen in Nederland als gevolg van de opkomst van India beperkt blijven. De investeringen van Nederlandse bedrijven in India, die momenteel bescheiden zijn, zullen toenemen doordat de Indiase afzetmarkt naar verwachting snel zal blijven groeien.

Dit concludeert het Centraal Planbureau in het zojuist verschenen CPB Document 'India and the Dutch economy; stylised facts and prospects'. Voor deze studie hebben onderzoekers van het CPB en De Nederlandsche Bank samengewerkt. Het onderzoek is mede op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Nederlandse Ambassade in India uitgevoerd.

Hoge groei in India maar inkomen per hoofd is nog erg laag
Door economische hervormingen, waaronder het vrijer maken van de buitenlandse handel, is het Indiase inkomen per hoofd van de bevolking sinds 1980 verdriedubbeld en is de armoede gehalveerd. Na 2000 is de economische groei verder opgelopen tot gemiddeld 7% per jaar. Hierdoor is India nu in omvang de derde economie van de wereld. De uitvoer van diensten is in de afgelopen tien jaar verviervoudigd en is daarmee een belangrijke aanjager van de groei. Ondanks de hoge groei is het gemiddelde inkomen van de Indiër nog steeds laag: slechts 10% van dat van de gemiddelde Nederlander.

Handel tussen India en Nederland momenteel nog beperkt
De handel tussen India en Nederland is in de afgelopen tien jaar duidelijk toegenomen, maar is nog steeds relatief bescheiden in het licht van de grootte van India. Zo zijn er negenentwintig landen waar Nederland meer goederen naar uitvoert dan naar India. Tegenover elke container die uit India aankomt in een Nederlandse haven, staan meer dan 25 containers uit China. De Nederlandse handel met India is momenteel goed voor circa 10 000 tot 15 000 banen in Nederland. Tot 2040 kan de Nederlandse uitvoer naar India wel met zo'n 5 à 10% per jaar toenemen. Zelfs als de wereldhandel niet verder liberaliseert, kan de uitvoer naar India in 2040 al ongeveer drie keer zo groot zijn als nu.

De exportpakketten van India en Nederland overlappen overigens slechts in geringe mate. India is sterk in producten waar veel laaggeschoolde arbeid voor nodig is (textiel, schoenen), en in IT-gerelateerde diensten. Daardoor concurreren beide landen weinig op de wereldmarkt.

Nederland vierde investeerder in India
Eind 2006 hadden Nederlandse bedrijven voor 1,5 miljard euro in India geïnvesteerd. Dit is nog geen half procent van hun totale buitenlandse investeringen. Maar daarmee is Nederland toch de vierde investeerder in India in de afgelopen drie jaar (na Mauritius, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Nederlandse bedrijven investeren vooral in India om aanwezig te zijn op een snel groeiende markt. Offshoring van Nederlandse dienstenactiviteiten naar India was in de afgelopen jaren zeer beperkt. Als nu nog gesloten sectoren van de Indiase economie opengesteld worden voor buitenlandse investeringen en de Indiase economie zich voorspoedig blijft ontwikkelen, dan zullen de Nederlandse investeringen in India verder toenemen.

Tegelijkertijd zullen Indiase bedrijven in de toekomst ook meer en meer de grens overgaan. Nederland kan daarvan profiteren. Nu al investeren Indiase bedrijven in Nederland, met als belangrijkste exponent Tata Steel dat Corus heeft overgenomen.

Specifieke beleidsreactie niet nodig
Voor de Nederlandse economie zal de betekenis van India, en van andere opkomende economieën, in de nabije toekomst verder toenemen. Dat is positief. Nederlandse consumenten profiteren van de opkomst van India door goedkopere producten en meer keuzemogelijkheden. Nederlandse bedrijven profiteren door nieuwe afzetmarkten. Deze positieve ontwikkelingen zullen echter, net als in het verleden, gepaard gaan met aanpassingen die voor betrokkenen ingrijpend kunnen zijn. Het is echter niet nodig hiervoor specifieke beleidsmaatregelen te nemen. Volstaan kan worden met het huidige palet aan maatregelen. Een goed werkend sociale-verzekeringssysteem en effectieve arbeidsmarktprogramma's, gericht op het snel vinden van een nieuwe baan, zijn en blijven belangrijk. De voortgaande aanpassingen in de wereldeconomie vragen daarnaast vooral om versterking van het Nederlandse innovatievermogen.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Relatief goedkope importen hebben de koopkracht van Nederlandse gezinnen licht verbeterd. Negatieve effecten in de vorm van herstructureringen blijken bescheiden te zijn. Offshoring van Nederlandse dienstenactiviteiten naar India was in de afgelopen jaren zeer beperkt. Ook is er geen substantieel negatief effect waarneembaar in de vorm van toegenomen loonongelijkheid.

Het exportpakket van India blijkt slechts in beperkte mate te overlappen met dat van Nederland. Grote concurrentie-effecten en daaruit voortvloeiende sectorale verschuivingen zijn dan ook niet te verwachten van de opkomst van India. Tegelijkertijd biedt de grote afzetmarkt in India interessante investeringsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Voor de nabije toekomst is de verwachting dat de exporten van India verder zullen toenemen, waarbij de daaruit voortvloeiende economische herstructurering in Nederland bescheiden zal zijn. Voor Nederland zal de verdere opkomst van India naar verwachting positieve effecten hebben voor de welvaart.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Wim Suyker
P. Buitelaar
Henri de Groot