11 september 2018

Indicatoren vermogensongelijkheid

De overall indicator voor vermogensongelijkheid bestaat niet. Voor een totaalbeeld heeft de Gini-coëfficiënt de voorkeur. Voor een focus op de staarten van de verdeling kunnen beter andere maatstaven gebruikt worden, zoals aandelen in het totale vermogen of de presentatie van het mediane vermogen voor veel groepen huishoudens. Voor vermogen als voorzieningsindicator is het van belang het omvangrijke pensioenvermogen in Nederland mee te nemen. Daarnaast zijn de meeste uitkomsten van de indicatoren gevoelig voor de huizenprijs.

Deze CPB Notitie vormt de schriftelijke inbreng van het CPB in het deskundigengesprek over vermogensongelijkheid op uitnodiging van de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer der Staten Generaal op 11 september 2018.