18 maart 2004

Individueel financieel voordeel levensloopregeling

Deze notitie behandelt het financiële voordeel van de levensloopregeling voor verschillende huishoudtypen en verlofduren.

Het voordeel van de levensloopregeling wordt beperkt door een anticumulatiebeding met de spaarloonregeling. Bij een half jaar verlof biedt de levensloopregeling geen financieel voordeel, mits de verlofganger het verlof kan spreiden over 2 kalenderjaren. Bij een heel jaar verlof biedt de levensloopregeling wel een financieel voordeel. Voor werknemers met een modaal inkomen stoelt dit voordeel voornamelijk op het aanmerken van inkomen uit de levensloopspaarpot als inkomen uit tegenwoordige arbeid, waardoor diverse arbeidsgerelateerde aftrekposten en belastingkortingen geïncasseerd kunnen worden. Voor werknemers met 2 keer een modaal inkomen bestaat het voordeel uit de omkeerregel voor de loon- en inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen bij levensloopbesparingen.

Auteurs

Egbert Jongen

Lees meer over